[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
Biologycamp

Tag

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมค่าย Biology Camp Year 12 ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการเรียนรู้ในสถานที่จริง ค่ายในครั้งนี้เป็นภาคปฏิบัตหนึ่งของวิชา Biology นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ของสัตว์ป่า เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่า และการดำรงชีวิตในป่าจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมสำรวจสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ กิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศแหล่งน้ำ กิจกรรมส่องสัตว์ กิจกรรมดูดาว...
Read More