มิสกานดา

Tag

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา  2563 ให้กับมิสกานดา  ลือกาญจนวนิช ตำแหน่งครูบรรณารักษ์ งานห้องสมุด โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ คุณอรรถพล เสือคำรณ นายกสมาคมและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณโชคชัย  จิณวาโส และดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์...
Read More

Recent News

การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By
The Wise Project – Seminar on Teaching and Learning in The Track System
29 June 2021By