[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
พิธีบูชาขอบพระคุณ

Tag

ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก Fr. Brice Testu ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พิธีกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Director’s meeting RM ชั้น 3 อาคาร The Trinity เวลา 08.10 – 09.00...
Read More