ผู้ปกครอง

Tag

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองนักเรียน Year 11 ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนการเรียนและอาชีพ ให้กับนักเรียน...
Read More

Recent News

การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By
The Wise Project – Seminar on Teaching and Learning in The Track System
29 June 2021By