การมอบรางวัล

Tag

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในรายการดังต่อไปนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะงานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ระดับสากลต่อไป
Read More

Recent News

ACEP ปันน้ำใจสู่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
24 July 2021By
การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By