Latest Announcements

Latest Announcements

20/10/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 Click Here 

* นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี สามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการ อาคารเรยีนาเชลี * 

23/07/2021 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
– นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond)  และรายชื่อนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 รายละเอียด Click Here

24/06/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ 2021 ACEP Online Education (Updated 24/06/21) ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม 

16/06/2021 –ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
– นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น Y.12 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาปี 2563ระดับชั้น Y.12 รายละเอียด Click Here 

01/06/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : Content Summaries for Weeks 1 – 10 (Academic Year 2021) Click Here

01/06/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Year 1 / Year 2 / Year 3 / Year 4 / Year 5 / Year 6 / Year 7 / Year 8 / Year 9 / Year 10 / Year 11 / Year 12  (Updated 01/06/64)

27/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ 2021 ACEP Online Education ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม

27/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (2021 ACEP Online Education) Click Here
20/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : 
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click Here 
15/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
 รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Year 1 / Year 2 / Year 3 / Year 4 / Year 5 / Year 6 / Year 7 / Year 8 / Year 9 / Year 10 / Year 11 / Year 12

27/04/2021 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน เมษายน 2564
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด Click Here

21/04/2021 – ประกาศจากงานจัดซื้อ : การสั่งจองหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 – เปิดลงทะเบียนสั่งจองหนังสือตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง Google Form Click Herenew-gif-image-14
– สั่งจองหนังสือผ่าน Google Form >>> Click Here
– การมารับหนังสือเรียนแบบ Drive-Thru และเส้นทางการเดินรถ Click Here
16/04/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
 ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (2021 ACEP Summer School) Click Here

27/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :ตารางสอน 2021 ACEP Summer School Year 1 /Year 2 /Year 3 /Year 4 /Year 5 /Year 6 /Year 7 /Year 8 /Year 9 /Year 10 /Year 11
26/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
รายชื่อนักเรียน 2021 ACEP Summer School ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม 

25/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน มีนาคม 2564
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563รายละเอียด Click Here

22/03/2021 – ประกาศจากงานเครื่องเขียนและแบบเรียน : ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จะมีการวัดเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. Click Here

12/03/2021 – ประกาศจากงานอภิบาล : มิสซาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 Click Here

12/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : การสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 Click Here

08/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563Year 1-3 / Year 4-6 / Year 7-9 / Year 10 / Year 11 / Year 12 

08/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : For Exams Content Letters and Timetables (Final Examinations 2/2020) please Click Here

08/03/2021 – ประกาศ : ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2563 Click Here

08/03/2021 – ประกาศ : การคืนค่าธรรมเนียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 Click Here

03/03/2021 – ประกาศ : การเปิดเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ Click Here

07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : Content Summaries for Week 30 – 37 Click Here

07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update 08-02-64!!
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

07/01/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update!!
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

31/12/2020 – ประกาศ : มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ  Click Here 

09/12/2020 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563รายละเอียด Click Here

Welcome To ACEP

a World Class Standard School that offers a comprehensive education to its students. Foreign languages, technology and the Arts are greatly valued and integrated with academic subjects.

Recent News

ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำการฝึกซ้อมนักกีฬา ภายใต้มาตรการความปลอดภัย การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
20 October 2021By
นายศิรวิช เจริญรัฐกาญจน์ ห้อง Y.10/1 ID 85 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ A Boy, GAD Thailand Championship 2021, 5th Match at Uniland Golf & Country Club
14 October 2021By
ACEP Students Received Their First Dose of the Covid-19 Vaccine.
11 October 2021By