Latest Announcements

Latest Announcements

03/03/2021 – ประกาศ : การเปิดเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ Click Here
07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ
 : Content Summaries for Week 30 – 37 Click Here 

07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update 08-02-64!! 
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

07/01/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update!! 
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

31/12/2020 – ประกาศ : มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ  Click Here 

09/12/2020 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563รายละเอียด Click Here

Welcome To ACEP

a World Class Standard School that offers a comprehensive education to its students. Foreign languages, technology and the Arts are greatly valued and integrated with academic subjects.

Recent News

Assumption College English Program x IDP Education Services Co., Ltd.
21 January 2021By
The Wise Project : Assumption College English Program x King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
20 January 2021By
Year 10 Researching With Jigsaw Learning
6 June 2016By