หยุดวันแรงงานแห่งชาติ (International Labour Day)

1 May 2023