หยุดวันแม่แห่งชาติ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (Public Holiday : Her Majesty the Queen’s Birthday)

August 12