สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (12th-16th July 2021)

12 July 2021 @ 8:00 น. - 16 July 2021 @ 17:00 น.