สังสรรค์เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่บุคลากร (Christmas and New Year Party for Teachers)

December 17