วันฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (The 75th Anniversary of Canonization of Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)

July 20