มิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2022 Ceremony for the Assumption of the Blessed Virgin Mary

August 11