มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Holy Mass) พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (Blessing the Christmas Crib and light the Christmas Tree Ceremony)

December 2