พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (Blessing of the Christmas Crib and Switching on of the Christmas Lights)

3 December 2021