พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (Blessing the Christmas Crib and light the Christmas Tree Ceremony)

December 3