พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี (2021 Academic Excelence and Extra Curricular Activities Award Ceremony)

July 2