พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรม Farewell Party Year 12 (8th Commencement Ceremony and Year 12 Farewell Party)

24 February 2023