พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน Year 12 (Commencement Ceremony and Year 12 Farewell Party)

February 25