พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน Year 12 (Commencement Ceremony and Year 12 Farewell Party)

25 February 2022