ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 2022 (Parents Orientation Day for Year 1- 12)

June 11