นักเรียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (Pfizer) เข็มที่ 2

May 20 @ 8:30 น. - 9:30 น.