ทัศนศึกษา (Field Trip) (16th-19th Aug, 2022)

August 16 - August 19