ซ้อมป้องกันอัคคีภัย (Emergency Evacuation Drill)

September 20