ซ้อมป้องกันอัคคีภัย (Emergency Evacuation Drill)

June 27