Student Affairs Department

Category

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ชมรมฟุตบอลนักเรียน ACEP พบกับ ACEP Foreign Teacher เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผลการแข่งขัน ชมรมฟุตบอลนักเรียน ACEP 5 – 4  ACEP Foreign Teacher
Read More
วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในรายการดังต่อไปนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะงานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ระดับสากลต่อไป
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา  2563 ให้กับมิสกานดา  ลือกาญจนวนิช ตำแหน่งครูบรรณารักษ์ งานห้องสมุด โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ คุณอรรถพล เสือคำรณ นายกสมาคมและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณโชคชัย  จิณวาโส และดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์...
Read More
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Mutipurpose ชั้น 1 อาคาร Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน โดยมีนายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนชั้น Y.12/1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับประเทศต่อไป
Read More