Student Affairs Department

Category

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 14 คน นักกีฬาชาย 8 คน นักกีฬาหญิง 6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “เยาวชนพัฒนาฝีมือ” ณ. สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำทดสอบความสามารถ 3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรักความถูกต้องให้กับเยาวชน และเล่นกีฬาให้เป็น เพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลการแข่งขันมีดังนี้ Click Here *ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้อันดับที่ 12  จากจำนวนสโมสรทั้งสิ้น 51 สโมสร  *จำนวนเหรียญรางวัล :  12 เหรียญทอง     36...
Read More
เมื่อวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการสอบวิชาลูกเสือโลกให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในระดับชั้น Year 7 จำนวน 46 คน โดยการสอบภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 100 ของลูกเสือ-เนตรนารีที่สอบผ่าน ทั้งนี้ลูกเสือ-เนตรนารี ที่สอบผ่านจะได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลกพร้อมกับอินธนู
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับมิสยุพาวดี รัชดาพรรณาธิกุล ตำแหน่งหัวหน้างานวัดผลฝ่ายวิชาการ โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.สิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ คุณจิดาภา โภคสมบัติ ผู้จัดการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณอรทัย  พึ่งพระรัตนตรัย  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธี ณ เวทีอาคารเรียน  Ave Maria...
Read More
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ ห้องเรียนดีเด่น, ACEP Green Living และ ACEP Good Morals and Gentle Manner ประจำปีการศึกษา 2565 1.ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการห้องเรียนดีเด่น Click Here  2.ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ ACEP Green Living Click...
Read More
ทีมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การแสดงศักยภาพ และการส่งเสริมการแข่งขันร่วมกับงานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดให้มีโครงการ PLAY&LEARN  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการเล่น ได้แก่ กิจกรรมเกมปาจรวด (Paper Flight game) และเกมปั่นโค้งๆ (football game) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 – 12.30  ณ บริเวณใต้อาคารอาเว มารีอา และบริเวณสนามหญาเทียม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
Read More
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 8 คน นักกีฬาชาย 5 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “Merry Christmas & Happy New Year” ณ. สระว่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำทดสอบความสามารถ 3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรักความถูกต้องให้กับเยาวชน และเล่นกีฬาให้เป็น เพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลการแข่งขันมีดังนี้ เด็กชายสรธร               แดงมันฮับ            ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เด็กชายภูวริศ               อินทร์คาภรณ์       ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 5  เด็กชายนันทิพัฒน์         ใหม่จันดี              ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 8 เด็กชายสรภพ              แดงมันฮับ            ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 7 เด็กชายนภัทร              ก่อสินเจริญ          ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 5 เด็กหญิงอิสรีย์             เหลืองรัตนะแสง      ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 6...
Read More
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต อ้างอิง https://moe360.blog/2021/12/29/royal-award-2564/
Read More
On Thursday, December 2, 2021, Assumption College English Program held a special ceremony in the Regina Coeli Building. During the ceremony, Year 10 students were granted an ‘ACEP Pin’ to...
Read More
ในวันพฤหัสบดี ที่25 พฤศจิกายน 2564 ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เเละคณะกรรมการชมรมฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการประชุมเเละวางแผนงานต่างๆ รวมถึงวิธีจัดกิจกรรมเเละการฝึกซ้อมภายใต้มาตรการโควิด-19 ประจำปีการศึกษา2564 นําโดยนายวสพล รุ่งศรีสุทธิวงศ์ ประธานชมรมฟุตบอลนักเรียนเเละคณะกรรมชมรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
Read More
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้กับนักเรียนชายชั้น Year 7 ที่สนใจสมัครเข้าเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 10 ทั้งนี้หากนักเรียน Year 7 ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ให้กับครูประจำชั้น หรือ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูที่ปรึกษาลูกเสือกองร้อยพิเศษ E-mail : [email protected]
Read More
1 2