General Administration and Services Department

Category

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีการฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีม่วง) เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีม่วง สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ในการอำนวยความสะดวก...
Read More
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษในรอบที่ 2 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข...
Read More
วันพฤหัสบดี ที่  17 มีนาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษในรอบที่ 1 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 นี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด...
Read More
ในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพครูเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-12.00 น. โดยครูเจ้าหน้าที่ ใช้ห้องเทควันโด ชั้น 1 อาคาร อาเว มารีอา และพนักงาน ใช้ห้องอาหาร Y.1-Y.2 ชั้น 1 อาคาร อาเว...
Read More
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2565 งานอาคารสถานที่ ร่วมกับงานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ทำการ Big Cleaning อาคาร Ave Maria อาคาร Regina Coeli อาคาร Trinity และอาคารสระว่ายน้ำ ทำความสะอาดจุดสัมผัส พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นยากำจัดยุง ล้างทำความสะอาด ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในมาตรการควบคุมโรคระบาดในโรงเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบระหว่างวันที่ 7 –...
Read More
ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2565 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนระดับชั้น Y.1-Y.12 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. โดยนักเรียนชั้นประถม  Y.1-Y.6 ใช้ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคาร อาเว มารีอา และนักเรียนมัธยม Y.7-Y.12 ใช้ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร...
Read More
ช่วงระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2565 งานอาคารสถานที่ร่วมกับงานสุขอนามัยฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ทำการ Big cleaning อาคารเรียนทั้งสองอาคาร อาคารทรินิตี้ อาคารหอพักนักเรียนชาย อาคารสระว่ายน้ำ ได้ทำความสะอาดเช็ดจุดสัมผัส พ่นฆ่าเชื้อ พ่นยากำจัดยุง ล้างทำความสะอาดแอร์ และเครื่องฟอกอากาศ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในมาตรการควบคุมโรคระบาดในโรงเรียนตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
Read More
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ณ อาคาร Trinity เวลา 07.00 -12.00 น. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ยังมีการระบาดและเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen Test...
Read More
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย มาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และงานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำครูเจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 22 คน ไปฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 (Pfizer) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ซึ่งได้รับการจัดสรรค์วัคซีนจากทางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งข้อดีของการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม 4 ในครั้งนี้...
Read More
เมื่อวันที่ 7 และ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) ณ อาคาร Thinity เวลา 07.15 น. – 11.00 น. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ยังมีการระบาดและเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค...
Read More
1 2