Foreign Affairs Department

Category

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ชมรมฟุตบอลนักเรียน ACEP พบกับ ACEP Foreign Teacher เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผลการแข่งขัน ชมรมฟุตบอลนักเรียน ACEP 5 – 4  ACEP Foreign Teacher
Read More

Recent News

ACEP ปันน้ำใจสู่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
24 July 2021By
การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By