ACEP News

Category

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดยภราดาจรัล ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำอาหารกลางวัน หน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นมสดพร้อมดื่ม นมกล่อง น้ำผลไม้กล่อง น้ำหวาน และขนมคบเคี้ยว มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคตอรี่ (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) นอกจากนี้ยังได้มอบชุดยังชีพให้...
Read More
ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครนายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลนางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางพรพิมล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนได้นำเสนอการเรียนการสอนจริงในรูปแบบ Online ซึ่งทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ACEP Online Education Supervision and Monitoring  มีหน้าที่สังเกตการณ์...
Read More
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย มาสเตอร์ วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca COVID-19 Vaccine) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจ ให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
Read More
On Saturday, June 26, 2021, Bro. Jaran Srila, Vice-Director, ACEP together with Asst. Prof. Dr. Lugkana Worasinchai, academic and career planning expert from Bangkok University and the adviser of ACEP’s...
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมในหัวข้อ“Teacher As a Coach” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน ,โค้ชแอน อาจารย์ ลักขณา คมคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” พัฒนา  Mindset ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” เข้าใจหลักการของการโค้ชตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้ทักษะการโค้ช และฝึกปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม ฝึกปฏบัติในสถานการณ์จริง โดยครูสามารถนำทักษะในการโค้ชไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้หลักการโค้ชกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
Read More
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เด็กชายจตุรภัทร ฮงเจริญY 8/1 ID 1178 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการThailand Kids Golf Step-up Tournament 2021 รุ่นClass C-Boy ณ สนามกอล์ฟ Uniland Golf&Country Club ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
Read More
Friday, April 9, 2021 The second week of ACEP Summer Camp is drawing to a close, so let’s recap some of the highlights we’ve been had this week. Wow, a...
Read More
วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ปกครองของนักเรียน Year 10 ปีการศึกษา 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมทำความเข้าใจบุตรของตนเอง ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผศ. ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Career Design ที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้น ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าว จะเป็นแบบทดสอบด้านจิตวิทยา สามารถเป็นเครื่องมือระบุจำแนกความสนใจของนักเรียนประกอบด้วย 4 ส่วน 1.บุคคลิกลักษณะส่วนบุคคล...
Read More
Friday, April 9, 2021 Good Friday! We’re back again for our final Friday assembly before the much deserved Songkran break. Back again with Mr. Alex, the morning assembly kicked off...
Read More
1 2 3 8

Recent News

การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By
The Wise Project – Seminar on Teaching and Learning in The Track System
29 June 2021By