Warawoot

By

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดยภราดาจรัล ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำอาหารกลางวัน หน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นมสดพร้อมดื่ม นมกล่อง น้ำผลไม้กล่อง น้ำหวาน และขนมคบเคี้ยว มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคตอรี่ (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) นอกจากนี้ยังได้มอบชุดยังชีพให้...
Read More
ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครนายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลนางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางพรพิมล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนได้นำเสนอการเรียนการสอนจริงในรูปแบบ Online ซึ่งทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ACEP Online Education Supervision and Monitoring  มีหน้าที่สังเกตการณ์...
Read More
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เด็กชายจตุรภัทร ฮงเจริญY 8/1 ID 1178 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการThailand Kids Golf Step-up Tournament 2021 รุ่นClass C-Boy ณ สนามกอล์ฟ Uniland Golf&Country Club ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
Read More
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา โดยการประเมินความพร้อมตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษา และดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปและงานสุขอนามัยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดยมาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุข จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษา ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 6 มิติ 44 หัวข้อ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกำหนด
Read More
วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ปกครองของนักเรียน Year 10 ปีการศึกษา 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมทำความเข้าใจบุตรของตนเอง ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผศ. ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Career Design ที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้น ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าว จะเป็นแบบทดสอบด้านจิตวิทยา สามารถเป็นเครื่องมือระบุจำแนกความสนใจของนักเรียนประกอบด้วย 4 ส่วน 1.บุคคลิกลักษณะส่วนบุคคล...
Read More
ด.ช. ธัชวุฒิ จิตรานุวัฒน์ รับถ้วยพระราช ร. 10 รายการ รถคาร์ท ชิงแชมป์ ประเทศไทย และรับ รางวัล อันทรงเกียรติ Thai Inter นักแข่งไทยที่สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ ประจำปี 2020 จาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ร.ย.ส.ท. จัดงานฉลองแชมป์ประเทศไทย รับถ้วยพระราชทานฯ RAAT CHAMPIONS’ DAY 2020 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) จัดงานฉลองแชมป์ RAAT...
Read More
เด็กชายธีทัต ศุภรัตโนดม Y6/1 ID 965 เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ GAD THAILAND CHAMPIONSHOP 2021ได้รับรางวัลชนะเลิศ Class C Boy สนามกอล์ฟ Dynasty Golf & Country Club วันที่ 28 มีนาคม 2021
Read More
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU) และจัดซื้อ iPad จำนวน 268 เครื่อง ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท...
Read More
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองนักเรียน Year 11 ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนการเรียนและอาชีพ ให้กับนักเรียน...
Read More
2021 ACEP Summer School บรรยากาศการเรียนการสอนกิจกรรม ACEP Swimming Academy สนุกเล่น สนุกเรียนกันช่วงบ่าย เวลา 15.30 -16.30 น. โดยคุณครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ ณ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ซี่งนักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน คลายร้อนกันในช่วงซัมเมอร์นี้ นักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ที่ห้องการเงินอาคาร Trinity
Read More
1 2 3

Recent News

การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By
The Wise Project – Seminar on Teaching and Learning in The Track System
29 June 2021By