[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
ACEP PR

By

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดให้มีการทดสอบ Cambridge English Language Test ให้กับนักเรียนระดับชั้น Y.2, Y.4, Y.5, Y.7 และ Y.8 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนที่เข้าสอบจะได้รับแจ้งผลการสอบจากสถาบัน Cambridge English-ESOL Exam LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_2LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_4LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_6LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_8LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_13LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_15LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_17LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_20LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_21LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_22LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_23LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_24LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_25LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_26LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_29LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_31LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_33LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_35LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_37LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_38LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_40LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_42LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_44LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_45LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_46LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_48LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_52LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_54LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_56LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_58LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_60LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_61LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_63LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_68LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_72LINE_ALBUM_Cambridge Examination for YLE (Year 2, 4, 5)_๒๔๐๒๐๖_1LINE_ALBUM_Cambridge Examination...
Read More
การแข่งขันวันวิชาการ “SG Academic Expo 2023 : Shining and Sharing”ระหว่าง วันที่ 30- 31 มกราคม พ.ศ. 2567  เด็กหญิง ปทิตตา เจนณรงค์ศักดิ์ Y.8/1 เลขประจำตัว 1579  ชนะเลิศในการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยปากกา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนอกจากนั้นยังมีนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขันใครั้งนี้ด้วย
Read More
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ตัวแทนนักเรียน ACEP รุ่นอายุ 6-10 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023-24 รุ่น Explore ธีมงาน Master Piece ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี ในชื่อทีม 4PWN_Acep Robot ชื่อผลงาน..ดนตรีในสวน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 40 ทีม ผลการแข่งขัน...
Read More
ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ “จุมพรวดเกมส์” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดย อบจ.สมุทรสาคร ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัดนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล 17 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 8-9 ปีหญิง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 10-11...
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวม 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของแต่ละภาควิชา ทั้งนี้เพื่อการยกระดับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้รองรับกับแผนการเรียนในปีการศึกษา 2567 IMG_9878IMG_9491IMG_9493IMG_9497IMG_9499IMG_9506IMG_9508IMG_9522IMG_9526IMG_9531IMG_9533IMG_9545IMG_9550IMG_9553IMG_9563IMG_9571IMG_9573IMG_9574IMG_9581IMG_9591IMG_9596IMG_9601IMG_9602IMG_9603IMG_9615IMG_9620IMG_9626IMG_9632IMG_9637IMG_9644IMG_9648IMG_9657IMG_9661IMG_9662IMG_9666IMG_9676IMG_9683IMG_9687IMG_9690IMG_9703IMG_9712IMG_9719IMG_9723IMG_9729IMG_9733IMG_9735IMG_9739IMG_9743IMG_9747IMG_9753IMG_9755IMG_9758IMG_9762IMG_9771IMG_9779IMG_9781IMG_9786IMG_9792IMG_9806IMG_9808IMG_9815IMG_9817IMG_9824IMG_9825IMG_9828IMG_9831IMG_9836IMG_9837IMG_9842IMG_9845IMG_9853IMG_9854IMG_9862IMG_9863IMG_9887IMG_9888
Read More
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เด็กหญิงปภัสสร ใต้บวรพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้น Y.4/1ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในงานแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน นานาชาติ 2024 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร Best Performance Award จากการแสดงในครั้งนี้อีกด้วย
Read More
บรรยากาศงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด FRATELLI TUTI สื่อถึงความเป็นพี่เป็นน้องกัน ที่ต่อให้เป็นเกมส์การแข่งขันแต่เมื่อสิ้นสุดลงแล้วความเป็นพี่เป็นน้องกันจะยังคงอยู่เสมอ 169A0259169A0262169A0263169A0272169A0274169A0276 – Copy169A0277169A0279 – Copy169A0289169A0292169A0293169A0294169A0295169A0296169A0298169A0299169A0302169A0305169A0307169A0310169A0316169A0318169A0329169A0330169A0334169A0342169A0343169A0346169A0349169A0353169A0355169A0366169A0367169A0368169A0369169A0370169A0371169A0378169A0379169A0380169A0387169A0396169A0407169A0415169A0417169A0420169A0421169A0430169A0433169A0438169A0440169A0449169A0457169A0460169A0463169A0465169A0467169A0473169A0479169A0488169A0489169A0498169A0507169A0515169A0529169A0533169A0539169A0542169A0543169A0555169A0559169A0563169A0577169A0578169A0580169A0595169A0596169A0601169A0612169A0614169A0622169A0629169A0636169A0644169A0655169A0668169A0680 – Copy169A0690169A0694169A0698169A0713169A0730 – Copy169A0733169A0736169A0739169A0741169A0743IMG_9049IMG_9051IMG_9055IMG_9058IMG_9071IMG_9080IMG_9087IMG_9110IMG_9116IMG_9135IMG_9159IMG_9174LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_11LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_30LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_34LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_56
Read More
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 และโรงเรียนยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “ความรู้จากต้นจาก” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย IMG_8991IMG_E8946IMG_E8965IMG_E9014IMG_E9017IMG_8992IMG_8996IMG_8999IMG_8979IMG_8977S__2932743_0S__2924622_0S__2924592_0S__2924595_0S__2924597_0S__2924599_0S__2924600_0S__2924602_0S__2924603_0S__2924604_0S__2924605_0S__2924609S__2924619_0S__2924621_0S__2924591_0S__2924590_0S__2924588_0S__2924585_0S__2924582_0S__2924581_0S__2924580_0S__2924578_0S__2924572_0S__2924570_0S__2924563_0S__2924562_0S__2916362_0S__2916363_0S__2916364_0S__2916365_0S__2916367_0S__2916369_0S__2916370_0S__2916371_0S__2916374_0S__2916375_0S__2924553_0S__2924555_0S__2916360_0S__2916359_0S__2916358_0S__2916357_0S__2916356_0
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกับพิธีการแสดงกตเวทิตาจิต แด่คุณครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูเกษียณ 169A0200169A0204169A0205169A0210169A0212169A0219169A0222169A0236169A0239169A0251169A0254DSC_8379DSC_8384DSC_8388DSC_8403DSC_8405DSC_8406DSC_8412DSC_8416DSC_8417DSC_8419DSC_8420DSC_8422DSC_8431DSC_8434IMG_8805คุรุปูชนีย
Read More
ขอแสดงความยินดี กับ “นายวสวัตติ์ เกียกิตติวงศ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
Read More
1 2 3 9