[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัสกร ผิวงาม นักเรียนระดับชั้น Year-7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในรุ่น Juniors 1100 stock และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ใน รุ่น Juniors spark จากการแข่งขันเจ็ตสกี ในรายการ Wgp#1 Asian championships 2024 Japan 🇯🇵 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2567