[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP Parents Orientation Day

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม Multipurpose อาคารทรินิตี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

DSC00800
DSC00827
DSC00883
DSC00897
DSC00923
DSC00926
DSC00938
DSC00949
DSC00954
DSC01052
DSC01082
DSC01096
DSC01120
DSC01124
169A1901
169A1912
169A1945
169A1949
169A1954
169A1961
169A1966
169A1969
169A1972
169A1977
169A1980
previous arrow
next arrow