[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

Annual Health Check-up 2024

งานสุขอนามัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชัย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตั้งแต่ในวัยเรียน และเป็นการบันทึกพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

IMG_E1658
IMG_E1664
IMG_E1673
IMG_E1690
IMG_E1696
IMG_E1710
IMG_E1725
IMG_E1727
IMG_E1732
IMG_E1733
IMG_E1743
IMG_E1745
IMG_E1751
IMG_E1761
IMG_E1766
IMG_E1779
IMG_E1791
IMG_E1800
IMG_E1803
IMG_E1806
IMG_E1809
IMG_E1814
IMG_E1824
IMG_E1826
IMG_E1832
IMG_E1837
IMG_E1842
IMG_E1855
IMG_E1860
IMG_E1867
IMG_E1872
IMG_E1877
IMG_E1878
IMG_E1879
IMG_E1887
IMG_E1889
IMG_E1892
IMG_E1893
IMG_E1895
IMG_E1903
previous arrow
next arrow