[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
May 17, 2024

Day

งานสุขอนามัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชัยทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตั้งแต่ในวัยเรียน และเป็นการบันทึกพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 IMG_E1658IMG_E1664IMG_E1673IMG_E1690IMG_E1696IMG_E1710IMG_E1725IMG_E1727IMG_E1732IMG_E1733IMG_E1743IMG_E1745IMG_E1751IMG_E1761IMG_E1766IMG_E1779IMG_E1791IMG_E1800IMG_E1803IMG_E1806IMG_E1809IMG_E1814IMG_E1824IMG_E1826IMG_E1832IMG_E1837IMG_E1842IMG_E1855IMG_E1860IMG_E1867IMG_E1872IMG_E1877IMG_E1878IMG_E1879IMG_E1887IMG_E1889IMG_E1892IMG_E1893IMG_E1895IMG_E1903
Read More