[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับทีม 4PWN_ACEP Robot

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ตัวแทนนักเรียน ACEP รุ่นอายุ 6-10 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023-24 รุ่น Explore ธีมงาน Master Piece ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี ในชื่อทีม 4PWN_Acep Robot ชื่อผลงาน..ดนตรีในสวน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 40 ทีม ผลการแข่งขัน ทีม 4PWN_Acep Robot ได้รับรางวัล Core Values Gracious Professionalism Award และ ติด Top5 ของรายการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ด้วย

273666_0
273669_0
273670_0
273671_0
273672_0
273673_0
273674_0
273675_0
previous arrow
next arrow