[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวม 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของแต่ละภาควิชา ทั้งนี้เพื่อการยกระดับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้รองรับกับแผนการเรียนในปีการศึกษา 2567

IMG_9878
IMG_9491
IMG_9493
IMG_9497
IMG_9499
IMG_9506
IMG_9508
IMG_9522
IMG_9526
IMG_9531
IMG_9533
IMG_9545
IMG_9550
IMG_9553
IMG_9563
IMG_9571
IMG_9573
IMG_9574
IMG_9581
IMG_9591
IMG_9596
IMG_9601
IMG_9602
IMG_9603
IMG_9615
IMG_9620
IMG_9626
IMG_9632
IMG_9637
IMG_9644
IMG_9648
IMG_9657
IMG_9661
IMG_9662
IMG_9666
IMG_9676
IMG_9683
IMG_9687
IMG_9690
IMG_9703
IMG_9712
IMG_9719
IMG_9723
IMG_9729
IMG_9733
IMG_9735
IMG_9739
IMG_9743
IMG_9747
IMG_9753
IMG_9755
IMG_9758
IMG_9762
IMG_9771
IMG_9779
IMG_9781
IMG_9786
IMG_9792
IMG_9806
IMG_9808
IMG_9815
IMG_9817
IMG_9824
IMG_9825
IMG_9828
IMG_9831
IMG_9836
IMG_9837
IMG_9842
IMG_9845
IMG_9853
IMG_9854
IMG_9862
IMG_9863
IMG_9887
IMG_9888
previous arrow
next arrow