[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ชมรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP เข้าร่วมการแข่งขันรายการ“จุมพรวดเกมส์”

ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ “จุมพรวดเกมส์” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดย อบจ.สมุทรสาคร ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัดนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ

ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล

17 เหรียญทอง 🥇
5 เหรียญเงิน 🥈
8 เหรียญทองแดง🥉

🏆 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 8-9 ปีหญิง
🏆 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 10-11 ปีชาย
🏆 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 16-18 ปีหญิง