[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภัสสร ใต้บวรพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้น Y.4/1

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เด็กหญิงปภัสสร ใต้บวรพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้น Y.4/1ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในงานแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน นานาชาติ 2024 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร Best Performance Award จากการแสดงในครั้งนี้อีกด้วย