[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
February 5, 2024

Day

ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ “จุมพรวดเกมส์” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดย อบจ.สมุทรสาคร ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัดนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล 17 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 8-9 ปีหญิง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 10-11...
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวม 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของแต่ละภาควิชา ทั้งนี้เพื่อการยกระดับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้รองรับกับแผนการเรียนในปีการศึกษา 2567 IMG_9878IMG_9491IMG_9493IMG_9497IMG_9499IMG_9506IMG_9508IMG_9522IMG_9526IMG_9531IMG_9533IMG_9545IMG_9550IMG_9553IMG_9563IMG_9571IMG_9573IMG_9574IMG_9581IMG_9591IMG_9596IMG_9601IMG_9602IMG_9603IMG_9615IMG_9620IMG_9626IMG_9632IMG_9637IMG_9644IMG_9648IMG_9657IMG_9661IMG_9662IMG_9666IMG_9676IMG_9683IMG_9687IMG_9690IMG_9703IMG_9712IMG_9719IMG_9723IMG_9729IMG_9733IMG_9735IMG_9739IMG_9743IMG_9747IMG_9753IMG_9755IMG_9758IMG_9762IMG_9771IMG_9779IMG_9781IMG_9786IMG_9792IMG_9806IMG_9808IMG_9815IMG_9817IMG_9824IMG_9825IMG_9828IMG_9831IMG_9836IMG_9837IMG_9842IMG_9845IMG_9853IMG_9854IMG_9862IMG_9863IMG_9887IMG_9888
Read More
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เด็กหญิงปภัสสร ใต้บวรพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้น Y.4/1ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในงานแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน นานาชาติ 2024 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร Best Performance Award จากการแสดงในครั้งนี้อีกด้วย
Read More