[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
February 2024

Month

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดให้มีการทดสอบ Cambridge English Language Test ให้กับนักเรียนระดับชั้น Y.2, Y.4, Y.5, Y.7 และ Y.8 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนที่เข้าสอบจะได้รับแจ้งผลการสอบจากสถาบัน Cambridge English-ESOL Exam LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_2LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_4LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_6LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_8LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_13LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_15LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_17LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_20LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_21LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_22LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_23LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_24LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_25LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_26LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_29LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_31LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_33LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_35LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_37LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_38LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_40LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_42LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_44LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_45LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_46LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_48LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_52LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_54LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_56LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_58LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_60LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_61LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_63LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_68LINE_ALBUM_7267_๒๔๐๒๐๗_72LINE_ALBUM_Cambridge Examination for YLE (Year 2, 4, 5)_๒๔๐๒๐๖_1LINE_ALBUM_Cambridge Examination...
Read More
การแข่งขันวันวิชาการ “SG Academic Expo 2023 : Shining and Sharing”ระหว่าง วันที่ 30- 31 มกราคม พ.ศ. 2567  เด็กหญิง ปทิตตา เจนณรงค์ศักดิ์ Y.8/1 เลขประจำตัว 1579  ชนะเลิศในการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยปากกา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนอกจากนั้นยังมีนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขันใครั้งนี้ด้วย
Read More
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ตัวแทนนักเรียน ACEP รุ่นอายุ 6-10 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023-24 รุ่น Explore ธีมงาน Master Piece ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี ในชื่อทีม 4PWN_Acep Robot ชื่อผลงาน..ดนตรีในสวน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 40 ทีม ผลการแข่งขัน...
Read More
ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ “จุมพรวดเกมส์” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดย อบจ.สมุทรสาคร ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัดนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล 17 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 8-9 ปีหญิง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 10-11...
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวม 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของแต่ละภาควิชา ทั้งนี้เพื่อการยกระดับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้รองรับกับแผนการเรียนในปีการศึกษา 2567 IMG_9878IMG_9491IMG_9493IMG_9497IMG_9499IMG_9506IMG_9508IMG_9522IMG_9526IMG_9531IMG_9533IMG_9545IMG_9550IMG_9553IMG_9563IMG_9571IMG_9573IMG_9574IMG_9581IMG_9591IMG_9596IMG_9601IMG_9602IMG_9603IMG_9615IMG_9620IMG_9626IMG_9632IMG_9637IMG_9644IMG_9648IMG_9657IMG_9661IMG_9662IMG_9666IMG_9676IMG_9683IMG_9687IMG_9690IMG_9703IMG_9712IMG_9719IMG_9723IMG_9729IMG_9733IMG_9735IMG_9739IMG_9743IMG_9747IMG_9753IMG_9755IMG_9758IMG_9762IMG_9771IMG_9779IMG_9781IMG_9786IMG_9792IMG_9806IMG_9808IMG_9815IMG_9817IMG_9824IMG_9825IMG_9828IMG_9831IMG_9836IMG_9837IMG_9842IMG_9845IMG_9853IMG_9854IMG_9862IMG_9863IMG_9887IMG_9888
Read More
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เด็กหญิงปภัสสร ใต้บวรพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้น Y.4/1ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในงานแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน นานาชาติ 2024 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร Best Performance Award จากการแสดงในครั้งนี้อีกด้วย
Read More