[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP GAME 2023

บรรยากาศงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด FRATELLI TUTI สื่อถึงความเป็นพี่เป็นน้องกัน ที่ต่อให้เป็นเกมส์การแข่งขันแต่เมื่อสิ้นสุดลงแล้วความเป็นพี่เป็นน้องกันจะยังคงอยู่เสมอ

169A0259
169A0262
169A0263
169A0272
169A0274
169A0276 – Copy
169A0277
169A0279 – Copy
169A0289
169A0292
169A0293
169A0294
169A0295
169A0296
169A0298
169A0299
169A0302
169A0305
169A0307
169A0310
169A0316
169A0318
169A0329
169A0330
169A0334
169A0342
169A0343
169A0346
169A0349
169A0353
169A0355
169A0366
169A0367
169A0368
169A0369
169A0370
169A0371
169A0378
169A0379
169A0380
169A0387
169A0396
169A0407
169A0415
169A0417
169A0420
169A0421
169A0430
169A0433
169A0438
169A0440
169A0449
169A0457
169A0460
169A0463
169A0465
169A0467
169A0473
169A0479
169A0488
169A0489
169A0498
169A0507
169A0515
169A0529
169A0533
169A0539
169A0542
169A0543
169A0555
169A0559
169A0563
169A0577
169A0578
169A0580
169A0595
169A0596
169A0601
169A0612
169A0614
169A0622
169A0629
169A0636
169A0644
169A0655
169A0668
169A0680 – Copy
169A0690
169A0694
169A0698
169A0713
169A0730 – Copy
169A0733
169A0736
169A0739
169A0741
169A0743
IMG_9049
IMG_9051
IMG_9055
IMG_9058
IMG_9071
IMG_9080
IMG_9087
IMG_9110
IMG_9116
IMG_9135
IMG_9159
IMG_9174
LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_11
LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_30
LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_34
LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_56
previous arrow
next arrow