[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
January 29, 2024

Day

บรรยากาศงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด FRATELLI TUTI สื่อถึงความเป็นพี่เป็นน้องกัน ที่ต่อให้เป็นเกมส์การแข่งขันแต่เมื่อสิ้นสุดลงแล้วความเป็นพี่เป็นน้องกันจะยังคงอยู่เสมอ 169A0259169A0262169A0263169A0272169A0274169A0276 – Copy169A0277169A0279 – Copy169A0289169A0292169A0293169A0294169A0295169A0296169A0298169A0299169A0302169A0305169A0307169A0310169A0316169A0318169A0329169A0330169A0334169A0342169A0343169A0346169A0349169A0353169A0355169A0366169A0367169A0368169A0369169A0370169A0371169A0378169A0379169A0380169A0387169A0396169A0407169A0415169A0417169A0420169A0421169A0430169A0433169A0438169A0440169A0449169A0457169A0460169A0463169A0465169A0467169A0473169A0479169A0488169A0489169A0498169A0507169A0515169A0529169A0533169A0539169A0542169A0543169A0555169A0559169A0563169A0577169A0578169A0580169A0595169A0596169A0601169A0612169A0614169A0622169A0629169A0636169A0644169A0655169A0668169A0680 – Copy169A0690169A0694169A0698169A0713169A0730 – Copy169A0733169A0736169A0739169A0741169A0743IMG_9049IMG_9051IMG_9055IMG_9058IMG_9071IMG_9080IMG_9087IMG_9110IMG_9116IMG_9135IMG_9159IMG_9174LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_11LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_30LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_34LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_56
Read More