[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

และโรงเรียนยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “ความรู้จากต้นจาก” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

IMG_8991
IMG_E8946
IMG_E8965
IMG_E9014
IMG_E9017
IMG_8992
IMG_8996
IMG_8999
IMG_8979
IMG_8977
S__2932743_0
S__2924622_0
S__2924592_0
S__2924595_0
S__2924597_0
S__2924599_0
S__2924600_0
S__2924602_0
S__2924603_0
S__2924604_0
S__2924605_0
S__2924609
S__2924619_0
S__2924621_0
S__2924591_0
S__2924590_0
S__2924588_0
S__2924585_0
S__2924582_0
S__2924581_0
S__2924580_0
S__2924578_0
S__2924572_0
S__2924570_0
S__2924563_0
S__2924562_0
S__2916362_0
S__2916363_0
S__2916364_0
S__2916365_0
S__2916367_0
S__2916369_0
S__2916370_0
S__2916371_0
S__2916374_0
S__2916375_0
S__2924553_0
S__2924555_0
S__2916360_0
S__2916359_0
S__2916358_0
S__2916357_0
S__2916356_0
previous arrow
next arrow