[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชายพัสกร ผิวงาม  นักเรียนชั้นประถมศึกษา Y. 6/2   ID : 1559 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Jetski World Cup & World Series 2023 เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อำเภอเมืองพัทยา จ.ชลบุรี รุ่น Junior 1 lap slalom spark standard 8-13 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของโลก 

เขียนข่าวโดย: ม ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์

S__36872265_0
S__36872267_0
S__36872268_0
S__36872269_0
S__36872270_0
S__36872271_0
S__36872272_0
S__36872273_0
S__36872274_0
S__36872275_0
S__36872276_0
S__36872278_0
S__36872279_0
S__36872280_0
S__36872281_0
S__36872282_0
S__36872283_0
S__36872284_0
S__36872285_0
S__36872286_0
S__36896913_0
S__36896915_0
S__36896916_0
S__36864004
previous arrow
next arrow