[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

งานประชาสัมพันธ์ จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยเชิญชวนให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม ชวนแต่งผ้าไทย-ชุดท้องถิ่นลอยกระทง และจัดให้มี “กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจาก วัสดุธรรมชาติ” การประกวดคู่ขวัญนพมาศ และร่วมลอยกระทง ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดต่อไป

169A9468
169A9470
169A9473
169A9475
169A9476
169A9477
169A9478
169A9481
169A9485
169A9500
169A9501
169A9505
169A9510
169A9513
169A9515
169A9519
169A9522
169A9523
169A9536
169A9538
169A9543
169A9546
169A9547
169A9550
1297524_0
1297530_0
IMG_5036
IMG_5101
IMG_5108
IMG_5139
IMG_5268
IMG_5338
S__12427307_0
S__32169999_0
S__32170035_0
S__32170039_0
previous arrow
next arrow