[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงขวัญฤทัย ไหมสกุล นักเรียนระดับชั้น Year-1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) และรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา รุ่นอายุ 6-10 ปีในรายการ PK Gymnastics Competition ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปจนประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ค่ะ