[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอร่วมแสดงความยินดี “ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ” ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 จากรายการ “NEMO Swimming Championship” สระว่ายน้ำเมืองเอก รังสิต

   เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 32 คน นักกีฬาชาย 17 คน นักกีฬาหญิง 15 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ NEMO Swimming Championship” สระว่ายน้าเมืองเอก รังสิต

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน
2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรักความถูกต้องให้กับเยาวชน และเล่นกีฬาให้เป็น เพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ผลการแข่งขันมีดังนี้

613110_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_19_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_34_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_88_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_90_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_93_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_98_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_105_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_109_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_132_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_144_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_198_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_214_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_219_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_248_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_271_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_327_0
613109_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_45_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_91_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_132_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_144_0
Nemo Swimming Championships 7 ต.ค.66_๒๓๑๐๐๙_176_0
previous arrow
next arrow