[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วม “โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6”

เนื่องด้วยงานสภานักเรียน ได้ส่งตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วม “โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

      เพื่อฝึกฝนทักษะและทำกิจกรรมในด้านภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม  สร้างความสนุกสนาน และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ที่สำคัญนักเรียนได้นำความรู้ ทักษะประสบการณ์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียน

เขียนข่าวโดย ม.อรรถพล ทรัพย์ขำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
25
26
previous arrow
next arrow