[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

Congratulations

ด.ช.บุณยวัต ชัยถิรสกุล นักเรียนชั้น Y.8/2 เลขประจำตัว 1080 ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ RobotChallenge 2023 ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจ ผลการแข่งขันได้รับ

– รางวัล First Prize รายการ Line Follower Enhanced – Senior

– รางวัล Second Prize รายการ Line Follower Enhanced – Adult

– รางวัล Silver Medal รายการ Line Follower- Adult

รางวัล Silver Medal รายการ Line Follower- Senior

ขอชื่นชมในความสามารถของด.ช.บุณยวัต ชัยถิรสกุล และขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคนเก่งด้วยนะคะ