[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญของท่าน โดยมีภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ภราดาชาญณรงค์ บุญพรหมณ์ ภราดากฤษฎา งามวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนพนักงาน ร่วมถวายมาลัยกรคารวะและเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญ

นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมนักบุญหลุยส์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความดี ความเสียสละของท่านผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมตอบคำถามตามหา RC , กิจกรรมบิงโก, กิจกรรมต่อภาพจิ๊กซอว์ รวมถึงการชมวีดีทัศน์ชีวประวัติของท่านนักบุญหลุยส์ฯ

ประวัติท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง

ท่านเกิดที่บ้านมงฟอร์ต ในแคว้นบริททานี ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1673 เมื่อท่านยังเด็กได้ถูกส่งเข้าวิทยาลัยนักบุญโทมาสแบคเก็ต ของคณะเยซูอิตที่เมืองแรนน์ และได้เรียนที่นั่นเป็นเวลา 8 ปี

ท่านเกิดความมั่นใจว่าตนได้รับกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์ ขณะเมื่อภาวนาต่อหน้ารูปแม่พระในวัดของคณะคาร์เมไลท์ ที่เมืองแรนน์ ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่กรุงปารีสโดยมิได้นึกฝัน เวลานั้นอายุ 20 ปี ท่านเดินด้วยเท้าตลอดทาง 200 ไมล์สู่เมืองหลวง แสดงถึงความยากจนโดยสมัครใจ ท่านแจกจ่ายเงินทั้งหมดแก่คนจนแล้วคุกเข่ากลางถนน ปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับสิ่งใด รวมทั้งเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้เป็นสมบัติของตนเลย แต่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้พระญาณสอดส่องของพระบิดาเจ้าสวรรค์ และท่านได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1700

ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ท่านเป็นสงฆ์ธรรมทูตที่มีชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างศตวรรษที่ 18 ท่านเป็นสงฆ์นักแพร่ธรรมที่ร้อนรนทำงานกับชาวบ้าน ท่านสร้างแรงจูงใจและชักชวนคนอื่น ๆ ให้ร่วมงานเผยแพร่ข่าวดีของพระคริสต์ โดยดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกันดั่งพี่น้อง (ภราดาภาพ) โดยปฏิญาณว่าจะถือความบริสุทธิ์ ความนบนอบและความยากจนและเรียกกันในกลุ่มว่า พี่น้องภราดา ท่านได้ก่อตั้งคณะนักบวชอีกสองคณะคือ ภคีนีคณะธิดาปรีชาญาณ (Daughter of Wisdom) และธรรมทูต คณะพระแม่มารี (Company of Mary)

ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1716 และได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947 โดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 12

DSC06570 copy
DSC06571 copy
DSC06575 copy
DSC06584 copy
DSC06586 copy
DSC06590 copy
DSC06591 copy
DSC06593 copy
DSC06595 copy
DSC06596 copy
DSC06609 copy
DSC06610 copy
IMG_9690 copy
DSC06568 copy
IMG_9665 copy
IMG_9677 copy
previous arrow
next arrow