[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงภคพิมญชุ์ ชลฤดีไพศาล นักเรียนระดับชั้น Y.5/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Class: DG Development ด้วย Score : 85 จากการแข่งขันกอล์ฟในรายการ Thailand Kids Golf Step-up tournament-4 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ สนามกอล์ฟ Uniland Golf And Country Club