[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
July 2023

Month

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อวางแผนงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 10.00 น. ณ ห้องประชุมมัลติฟังก์ชั่น อาคารเรยีนา เชลี โดยมีมิสธนินท์ธร คำทองสุข มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ มิสวรัณยา พัฒนะ และมิสนันทพร บุญเจริญ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนผู้ปกครองในครั้งนี้...
Read More
ด.ช.พัสกร  ผิวงาม เลขประจำตัว 1559 นักเรียนระดับชั้น Y.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการแข่งขันวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์ 2023 สนามที่ 4 ในรุ่น Junior 8-13 yrs. 1Lap Slalom Ski 1100 stock ซึ่งการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยภูมิ 16902590305201690259030632169025903072016902590307961690259030895169025904267016902590427861690259042881
Read More
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญของท่าน โดยมีภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ภราดาชาญณรงค์ บุญพรหมณ์ ภราดากฤษฎา งามวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนพนักงาน ร่วมถวายมาลัยกรคารวะและเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญ นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม พ.ศ....
Read More
ACEP is very proud to congratulate Mr. Ramin Temsoonthorn (ACEP 644, Y.10/1) for his exceptional accomplishment and First Prize with The Trophy Award from Her Royal Highness Princess Maha Chakri...
Read More
นักกีฬาชมรมว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “อบจ.ชลบุรี Swimming 2566” ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการรับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ ชื่อ-นามสกุลระดับชั้นทองเงินทองแดง1เด็กชายณัฐวิญญ์        อัครบุญญาพัฒน์Y.3/1ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน2เด็กชายพชรก์            ชาตปัญญาY.3/1—–1—–3เด็กหญิงพรรณ์ธิชา        อริยรัตนหิรัญY.3/122—–4เด็กชายปัญญเสฏฐ      ปัญจเลิศวงศ์Y.4/11115เด็กหญิงกมลชนก         ปิติเศรษฐการY.4/1ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน6เด็กชายวิกรม             ตรีเทพวิจิตรY.4/2ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน7เด็กชายณัฐวัฒน์         อัครบุญญาพัฒน์Y.5/2—–—–18เด็กชายอาทิตย์           ปิติเศรษฐการY.6/1—–219เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์        พิบูลย์เจริญสิทธิ์Y.6/1—–3210เด็กชายภูวริศ              อินทร์คาภรณ์Y.8/211211เด็กหญิงพิชญ์สินี          นิ่มสุขY.8/223212นางสาวมนัสนันท์         อริยรัตนหิรัญY.10/1—–—–2รวมจำนวน 6 ทอง...
Read More
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นับเป็นพิธีการอันทรงเกียรติที่เป็นเกียรติประวัติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เล็งเห็นความสำคัญถึงศักยภาพของบุคคล ความตั้งใจ และความวิริยะอุตสาหะของนักเรียน ในการทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในบทบาทของนักเรียน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี และกิจกรรมเด่น พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับนักเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดใด และยังคงตระหนักในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 169A6812 copy169A6816 copy169A6824 copy169A6828 copy169A6832 copy169A6833 copy169A6848 copy 2169A6848 copy169A6854 copy169A6859 copy169A6870 copy169A6884...
Read More
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566)  โดยมีมาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ  ผู้อำนวยการ ภราดากฤษฎา  งามวงศ์  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนคณะครู  ผู้แทนเจ้าหน้าที่  ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนพนักงาน...
Read More
เด็กหญิงภคพิมญชุ์ ชลฤดีไพศาล นักเรียนระดับชั้น Y.5/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Class: DG Development ด้วย Score : 85 จากการแข่งขันกอล์ฟในรายการ Thailand Kids Golf Step-up tournament-4 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ สนามกอล์ฟ Uniland Golf And Country...
Read More
นางสาวสิริชล   กุสุมลสกุล เลขประจำตัว 782 นักเรียนระดับชั้น Y.10 ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “Lowenstein Medical Partner” ในนามของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ เมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา การสัมมนานี้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมของอุปกรณ์การแพทย์ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการแพทย์ กลยุทธ์ทางธุรกิจด้านสุขภาพ รวมถึงเปิดโอกาสผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกิจกรรม Workshop กับอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆ ได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้วิจัย/พัฒนาอุปกรณ์ และยังได้เข้าชมศูนย์วิจัยและการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ การได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง...
Read More
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ที่ผ่านมา ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  ม.ธีรทัศน์ เกษมณี  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์  มิสรัตนา  มรพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา   ม.วุฒิ  ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   อาจารย์เสาวนีย์   ขันโท  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประกันคุณภาพภายใน และคุณครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นางประไพ...
Read More
1 2