[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ด.ช. บุณยวัต  ชัยถิรสกุล นักเรียนชั้น Y.8/2 ID 1080 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  Standard Sumo Auto (Junior) และ
รางวัลชนะเลิศ Linetracing (Junior) จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ “Maker Robotics Challenge 2023 International Open ” การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในวันที่ 7-9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และโรมาเนีย

ทั้งนี้ ด.ช. บุณยวัต  ชัยถิรสกุล จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ RobotChallenge 2023 in Beijing ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ ด.ช.บุณยวัต  ชัยถิรสกุล ยังเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกลาง และอันดับที่ 10 ของประเทศ ในวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2565 ในโครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ